VK Esbernsnare indkalder til generalforsamling.

VK Esbernsnare indkalder til generalforsamling. Men i år grundet Covid-19, så afholder vi 2 generalforsamlinger denne aften, da vi ikke har mulighed for det før nu. Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 22 februar kl. 19. Det afholdes forventeligt mødelokale 3 i Kalundborg Hallerne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i hænderne på…
Læs mere